Doç. Dr. BETÜL TAŞDELEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. BETÜL TAŞDELEN

T: (0282) 250 2348

M btasdelen@nku.edu.tr

W btasdelen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Biyomedikal Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1995-2002
Tez: Preparation, characterization and drug release behavior of thermo and pH responsive hydrogels and microspheres (2002)
Yüksek Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1993-1995
Tez: A study of polymer-metal protein complexes and effects of irradiation (1995)
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
Fransızca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİYOMALZEME
2014-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - BİYOMALZEME ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Araştırıcı INTERNATİONAL ATOMİC ENERGY AGENCY (AVUSTURYA) 1997-1998
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 1994-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Biyomedikal Mühendisliği
Biyomalzeme
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAŞDELEN B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Preparation of N -isopropylacrylamide/itaconic acid/Pumice highly swollen composite hydrogels to explore their removal capacity of methylene blue, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 519, pp. 245-253, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. TAŞDELEN B., Conducting hydrogels based on semi-interpenetrating networks of polyaniline in poly(acrylamide-co-itaconic acid) matrix: synthesis and characterization, Polymers for Advanced Technologies, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. TAŞDELEN B., KAM E., ASLIYÜKSEK H., Quality control of iodine-131 labelled metaiodobenzylguanidine, Nucl Med Commun, vol. 35, pp. 95-98, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. TAŞDELEN B., OSMANLIOĞLU A. E., KAM E., Cationic dye adsorption by poly(N-isopropylacrylamide/maleic acid) copolymeric hydrogels prepared by gamma rays, J Radioanal Nucl Chem, vol. 298, pp. 1469-1476, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. TAŞDELEN B., OSMANLIOĞLU A. E., KAM E., The adsorption behavior of cesium on poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) copolymeric hydrogels, Polym Bull, vol. 70, pp. 3041-3053, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. KAM E., TAŞDELEN B., OSMANLIOĞLU A. E., Uranyl ion uptake capacity of poly(N-isopropylacrylamide/maleic acid) copolymeric hydrogels prepared by gamma rays, Radiat Phys Chem, vol. 81, pp. 618-621, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. TAŞDELEN B., BÜYÜKKAYA F., ERGUN A., Rapid isocratic HPLC investigation of radiochemical purity for 90Y-DOTATATE, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 289, pp. 573-575, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. TAŞDELEN B., The effect of selected preparation variables on the radiochemical purity of 99mTc-EDDA-HYNIC-TOC, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 287, pp. 491-495, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. TAŞDELEN B., HPLC investigation of the radiochemical purity of 99mTc-MIBI, Radioanal Nucl Chem, vol. 290, pp. 283-287, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. AROĞUZ A. Z., BAYSAL K., TAŞDELEN B., BAYSAL B. M., Preparation, characterization and swelling and drug release properties of a cross-linked polycaprolactone gels, J Appl Polym Sci, vol. 119, pp. 2885-2894, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., MISIRLI Z., GÜVEN O., BAYSAL B., Preparation, characterization, and drug-release properties of poly(N-isopropylacrylamide) microspheres having poly(itaconic acid) graft chains, Journal of Applied Polymer Science, vol. 97, pp. 1115-1124, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., GÜVEN O., BAYSAL B. M., Anti-cancer drug release of poly(N-isopropylacrylamide/Itaconic acid) Copolymeric Hydrogels, Radiat Phys Chem, vol. 73, pp. 340-345, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. TAŞDELEN B., BAYÜLKEN S., HPLC investigation of water soluble ternary polyacrylic acid-Cu -protein complexes, Polymers for Advanced Technologies, vol. 15, pp. 716-719, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., GÜVEN O., BAYSAL B., Swelling and diffusion studies of poly( N -isopropylacrylamide/itaconic acid) copolymeric hydrogels in water and aqueous solutions of drugs, Journal of Applied Polymer Science, vol. 91, pp. 911-915, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., GÜVEN O., BAYSAL B. M., Investigation of drug release from thermo- and pH-sensitive poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) copolymeric hydrogels, Polym Adv Techn, vol. 15, pp. 528-532, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., GÜVEN O., BAYSAL B. M., pH-Thermoreversible Hydrogels. I. synthesis and characterization of poly(N-isopropylacrylamide/maleic acid) copolymeric hydrogels, Radiat Phys Chem, vol. 69, pp. 303-310, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. TAŞDELEN B., KAYAMAN APOHAN N., GÜVEN O., BAYSAL B. M., Preparation of poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) copolymeric hydrogels and their drug release behavior, Int J Pharm, vol. 278, pp. 343-351, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. TAŞDELEN B., SARAÇ A. S., BAYÜLKEN S., The radical polymerization of acrylamide Initiated by ceric ammonium nitrate-methionine redox initiator system, J Appl PolymSci, vol. 63, pp. 1643-1648, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. MUSTAFAEV M. I., SARAÇ A. S., ERKOL A. Y., BAYÜLKEN S., TAŞDELEN B., SEZER E., Effects of Cu2+ on stability and composition of water soluble ternary polyacrylic acid-Cu2+-protein complexes against radiation damage, Polymer Bulletin, vol. 36, pp. 623-627, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TAŞDELEN B., Radiation Synthesis of Superadsorbent Conducting Smart Polymer/Pumice Nanocomposite Hydrogels, Biosensors 2016 (05.10.2016-07.10.2016).
Özet bildiri
2. TAŞDELEN B., KORUYUCU A., Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimer ile Kaplanmış Antibakteriyel Pamuklu Kumaşların Şişme ve Karakteristik özelliklerinin İncelenmesi, I.Uluslararası Lif ve Polimer Araştırma Sempozyumu (13.05.2016-14.05.2016).
Özet bildiri
3. TAŞDELEN B., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., Superabsorbent conducting hydrogel composites produced from semi-IPN polyacrylamide-co-maleic acid) with high pH sensitivity for methylene blue dye removal, Smart and Green Interfaces (04.05.2016-06.05.2016).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Particulate Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Uluslararası Projeler
1. Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, IAEA (International Atomic Energy Agency), Araştırmacı, 02.01.2012-31.12.2014.
2. Strenghtening the Production and Quality Control of Advanced Radiopharmaceuticals and Radionuclide Generators, IAEA, Araştırmacı, 01.01.2009-30.12.2011.
3. Strengthening of Radioisotope Production Facility at Çekmece Nuclear Research Center, IAEA (International Atomic Energy Agency), Araştırmacı, 03.01.2005-28.12.2007.
Ulusal Projeler
1. Radyoaktif İşaretli Polimerik Malzemelerin Üretimi ve Nükleer Tıpta Teşhis Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.10.2015-31.05.2016.
2. Sinir Sistemi Kanallarında Kullanılacak Sentetik Polimer Bazlı Tüplerin İmalatı ve Karakterizasyonun İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.10.2015-31.05.2016.
3. Radyoterapide Kullanılacak Yeni Tip Polimer Jel Dozimetrelerin Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.10.2015-31.05.2016.
4. Sıcaklık ve pH’a Duyarlı ve Yüksek İletkenlik Özelliğine Sahip Hidrojellerin Biyomedikal Alanda Kullanımı, Sentezi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.10.2015-31.05.2016.
5. Radyoterapi Alan Hastalarda Cilt Reaksiyonlarını Önlemek Amacıyla Hyaluronik Asit İçerikli Hidrojel Örtü Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.10.2015-30.05.2016.
6. Biyomedikal Alanda Kullanılmak Üzere Sıcaklık ve pH’A Duyarlı Akıllı Kompozit Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 19.01.2015-11.10.2016.
7. Nükleer Tekniklerin Sağlık ve Çevrede Kullanımı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.1998-27.12.2002.
Ödüller
1. Radiation Physics and Chemistry, 73 (6) (2005) 340-345, adlı makale SciVerse Science Direct’de 2005 (Temmuz-Eylül) yılı içersinde en çok okunan ilk 25 makale arasına girmiştir., Radiation Physics and Chemistry, Macaristan, 2005.
2. Yurtiçi Doktora Bursu, TÜBİTAK, 2000.
Katıldığı Kurslar
IAEA-T TC TUR/2/016 projesi kapsamında Strenghtening the Production and Quality Control of Advanced Radiopharmaceuticals and Radionuclide Generat, Yer:Avusturya/Viyana, 10.10.2011-14.10.2011.
Aldığı Sertifikalar
Eurepean Radiopharmaceutical Chemist of the “European postgraduate education of persons responsible for the small-scale production and quality control of radiopharmaceuticals, Yer:Fransa-Saclay, 13.11.2006-24.11.2006.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Congress on Biosensors, Yer:Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 05.10.2016-07.10.2016.
VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Yer:Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Düzenleyenler:Hacettepe Üniversitesi, Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Derneği, 04.09.2016-07.09.2016.
I.Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Yer:Bursa, Düzenleyenler:Lif ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü, 13.05.2016-14.05.2016.
Smart and Green Interfaces, Yer:Yunanistan, Atina, Düzenleyenler:COST, 04.05.2016-06.05.2016.
SGI-FunD Symposium, Yer:Bulgaristan, Sofya, Düzenleyenler:COST MP 1106, 29.10.2015-31.10.2015.